SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 22. Petak, 15. lipnja 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI

25.

Temeljem čl. 30. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/ 11, 90/11) članak 67. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN RH broj 153/09 i 90/11) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 28/ 09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 26. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2012. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 51/11), (u daljem tekstu: Program) mijenja se glava II. PRIHOD, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Glava III Programa-RASHOD, čl.3. mijenja se u st.1. točkama C i G na način da sada, izraženo u kunama glase:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Sveukupna troškovna strana Programa za 2012. godinu (A+B+C+D+E+F+G+H) mijenja se s iznosa 10.236.500,00 kn na iznos 11.536.500,00 kn.

Članak 4.

U čl. 4. st. 3. iza riječi »Programa« dodaju se riječi »i sredstvima iz programa Ministarstva poduzetništva i obrta«.

Članak 5.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-02/12-01/19

Ur. broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 1. lipnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

 

I. Izmjene i dopune Programa građenja ob  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=785&mjesto=51250&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr