SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 32. Petak, 1. listopada 2004.
GRAD CRES
38

33.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« broj 25/01 i 29/01), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 24. rujna 2004. godine, donosi

ODLUKU
o III. (trećim) izmjenama i dopunama
Proračuna Grada Cresa za 2004. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Cresa za 2004. godinu članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Grada Cresa za 2004. godinu sadrži:

A) RAČUN PRIHODA I IZDATAKA


PRIHODI 27.033.000,00 kn


RASHODI 30.334.231,71 kn


RAZLIKA - MANJAK 3.301.231,71 kn


B)VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA IZ PRETHODNE GODINE


VIŠAK PRIHODA NAD

RASHODIMA IZ PRETHODNE

GODINE 3.301.231,71 kn


C) RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 4.000.000,00 kn


IZDACI ZA FINANC. IMOVINU

I OTPLATE ZAJMOVA 200.000,00 kn


NETO ZADUŽIVANJE 3.800.000,00 kn


D) POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2004. GODINU


POSEBNI DIO PRORAČUNA

ZA 2004. GODINU 30.334.231,71 kn


Članak 2.

Prihodi i rashodi po razredima, skupinama, podskupinama i odjeljcima utvrđuju se u Bilanci Proračuna Grada Cresa za 2004. godinu, posebnom dijelu proračuna, te planu razvojnih programa kako slijedi:

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2004. godine

 

 

Plan 2004.

 

UKUPNI RASHODI

16.569.008,92

 

INVESTICIJE

 

 

KOMUNALNI SUSTAV

5.239.000,00

1.

Trg Frane Petrića

4.000.000,00

2.

Volnik - prometnica

100.000,00

3.

Uređenje trgova - Cres

359.000,00

4.

Proširenje mreže javne rasvjete

410.000,00

5.

Uređenje trgova - Mjesni odbori

370.000,00

 

KULTURA, SPORT I OSTALO

555.000,00

1.

Sportska svlačionica

100.000,00

2.

Gradska knjižnica - Lazaret

455.000,00

 

INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE

 

 

KOMUNALNI SUSTAV

284.000,00

1.

Sanacija plaže Mali bok

200.000,00

2.

Sanitarni čvor Martinšćica

84.000,00

 

KULTURA

965.000,00

1.

Gradska kula

500.000,00

2.

Muzej Arsan

210.000,00

3.

Komunalna palača

255.000,00

 

KAPITALNE POMOĆI

 

 

KOMUNALNI SUSTAV

9.526.008,92

1.

Kapitalne pomoći
- Brajdi i Grabar

800.000,00

2.

Kapitalne pomoći
MO Kanalizacija

8.726.008,92

Sastavni dio Plana razvojnih programa su obrasci, u kojima su programi razrađeni prema izvoru financiranja i namjeni.

Članak 3.

Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2004. godinu stupa na snagu osam dana nakon objave u službenom glasilu i objavit će se u »Službenim novinama« - službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/04-1/18

Ur. broj: 2213/02-01-01-04-6

Cres, 24. rujna 2004.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Pope, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=102&mjesto=10002&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr