SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 21. Ponedjeljak, 4. lipnja 2012.
OPĆINA LOVRAN

10.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 31. svibnja 2012. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE LOVRAN
ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji se od:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2011. godini ostvaren manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu 3.093.899,52 kuna.

Članak 3.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu proračuna iskazano po programima, aktivnostima i projektima, utvrđuje se kako slijedi:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Članak 5.

Ostvareni manjak prohoda i primitaka za 2011.g. u iznosu 3.093.899,52 kuna pokrit će se iz tekućih prihoda u 2012. godini.

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2011. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-08/12-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-12-35

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Općinskog vijeća

Đurđica Tancabel, v. r.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=784&mjesto=51415&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr