SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 32. Petak, 1. listopada 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
97

94.

Na temelju članka 75. stavak 2., a u svezi s člankom 122. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 7. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 89. sjednici 30. rujna 2004. godine donijelo

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj za luke županijskog i lokalnog značaja

Članak 1.

U članku 16., stavak 3. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj za luke županijskog i lokalnog značaja (»Službene novine« broj 11/99 i 22/04) mijenja se i glasi:

»Lučka uprava je obvezna sudjelovati s 200rihoda od lučkih pristojbi u Investicijskom fondu županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/04-03/26

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-10

Rijeka, 30. rujna 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=102&mjesto=00001&odluka=94
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr