SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 21. Ponedjeljak, 4. lipnja 2012.
GRAD BAKAR

31.

Na temelju članka 13. stavka 6. i 7. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) i članka 30. Statuta Grada Bakra »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 32. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija

1. Usvaja se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Bakra.

2. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Bakra čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave.

3. Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/05

Ur. broj: 2170-02-01-12-13

Bakar, 31. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr