SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 21. Ponedjeljak, 4. lipnja 2012.
GRAD BAKAR

27.

Na temelju odredbe članka 74. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 32. sjednici održanoj 31. svibnja 2012. g. donijelo ovu

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA
o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra u športu za 2011. godinu

1.Program javnih potreba Grada Bakra u športu za 2011. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Bakra na 17. sjednici održanoj 7. prosinca 2010. godine. U skladu sa izmjenama Proračuna Grada Bakra za 2011. g., na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 15. prosinca 2011. g. donijete su Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u športu za 2011. godinu.

2.Ukupna vrijednost sredstava za izvršenje Programa planirana je u iznosu od 1.971.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 1.877.206,54 kuna.

3.Utvrđuje se da je tijekom 2011. godine Program ostvaren kako slijedi:

3.1.Člankom 2. Programa predviđeno je financiranje programa i aktivnosti sportskih udruga u ukupnom iznosu od 1.686.000,00 kuna. Realizirano je 1.666.000,00 kuna.

Plan u kn

Ostvarenje u kn

 

1. Nogometni klub »BORAC« Bakar

355.000,00

355.000,00

 

2. Nogometni klub »NAPRIJED« Hreljin

540.000,00

540.000,00

 

3. Boćarski klub »ŠKRLJEVO«

32.000,00

32.000,00

 

4. Boćarski klub »KUKULJANOVO«

50.000,00

50.000,00

5. Boćarski klub »HRELJIN«

20.000,00

20.000,00

6. Ženski boćarski klub »ŠKRLJEVO«

20.000,00

20.000,00

7. Ženski boćarski klub »HRELJIN«

20.000,00

20.000,00

8. Streljački klub »KVARNER« Kukuljanovo

72.000,00

72.000,00

9. Košarkaški klub »BAKAR«

50.000,00

50.000,00

10. Košarkaški klub »ŠKRLJEVO«

145.000,00

145.000,00

11. ŠRD »LUBEN« Bakar

30.000,00

30.000,00

12. Ragbi klub »VILANI« Krasica

54.000,00

54.000,00

13. Malonogometni klub »VITEZ« Škrljevo

5.000,00

5.000,00

14. Kuglački klub »ZLOBIN«

63.000,00

63.000,00

15. Ženski rukometni klub »PRIMORKA« Škrljevo

20.000,00

20.000,00

15.Tekuće donacije ostalim športskim klubovima

20.000,00

0,00

16. Kapitalna pomoć za uređenje igrališta NK »NAPRIJED«

90.000,00

90.000,00

17. Kapitalna pomoć za uređenje igrališta NK »BORAC«

100.000,00

100.000,00

UKUPNO

1.686.000,00

1.666.000,00


3.2.Člankom 3. Programa planirano je 30.000,00 kuna za poticanje uspješnih sportaša godišnjim nagradama. Realizirano je 25.000,00 kuna.

3.3.Člankom 4. Programa predviđena su bila sredstva za organizaciju bakarskih veslačkih regata u ukupnom iznosu od 25.000,00 kuna. Realizirano je 25.000,00 kuna.

3.4.Člankom 5. Programa planirana su sredstva u iznosu od 215.000,00 kuna kao donacije za pokriće troškova športske dvorane Pomorske škole u Bakru te klubovima za sufinanciranje dijela materijalnih troškova. Ostvareno je 146.206,13 kuna.

1. Donacije klubovima za suf. mat. troškova

100.000,00

45.000,00

2. Donacija za pokriće troškova dvorane PŠ

115.000,00

101.206,13

UKUPNO

215.000,00

146.206,13

3.5.Člankom 6. Programa planirala su se sredstva kao donacije školskim sportskim klubovima u iznosu od 15.000,00 kuna. Realizirano je 15.000,41 kuna.

Klasa: 021-05/12-01/05

Ur. broj: 2170-02-01-12-9

Bakar, 31. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr