SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 21. Ponedjeljak, 4. lipnja 2012.
GRAD BAKAR

26.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 32. sjednici održanoj 31. svibnja 2012. godine donijelo ovu

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA
o izvršenju Programa javnih i ostalih potreba
Grada Bakra u kulturi za 2011. godinu

1.Program javnih i ostalih potreba u kulturi za 2011. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Bakra na 17. sjednici održanoj 7. prosinca 2010. godine. U skladu sa izmjenama Proračuna Grada Bakra za 2011. g., na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 15. prosinca 2011. g. donijete su Izmjene i dopune Programa javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2011. godinu.

2.Ukupna vrijednost sredstava za izvršenje Programa planirana je u iznosu od 1.942.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 1.771.783,31 kuna.

3.Utvrđuje se da je tijekom 2011. godine Program ostvaren kako slijedi:

3.1.Člankom 2. Programa predviđeno je financiranje programa i aktivnosti kulturno umjetničkih udruga u ukupnom iznosu od 277.000,00 kuna. Realizirano je 277.000,00 kuna.

Plan u kn

Ostvarenje u kn

1. KUD »SLOGA« Hreljin

45.000,00

45.000,00

2. KUU »SKLAD« Bakar

27.000,00

27.000,00

3. KUU »SV. AMBROZ« Škrljevo

8.000,00

8.000,00

4. Klapa »ŠKRLJEVO« Škrljevo

18.000,00

18.000,00

5. Ženska klapa« HRELJIN«

21.000,00

21.000,00

6. Dječji zbor »PRAPUTNJARSKI SLAVIĆI« Praputnjak

18.000,00

18.000,00

7. Udruga »PLAVI KVARNER« Kukuljanovo

10.000,00

10.000,00

8. KUD »ŽAŽARA« Zlobin

32.000,00

32.000,00

9. KUD »PRIMORKA« Krasica

45.000,00

45.000,00

10. KČS »LJUBO PAVEŠIĆ« Škrljevo

27.000,00

27.000,00

11. KDU »PRAPUTNJAK« Praputnjak

9.000,00

9.000,00

12. Udruga »TEŽAKINJE I TEŽAKI Z PRAPUTNJAKA«

12.000,00

12.000,00

13. Udruga »ART RAKU DODIR« Bakar

5.000,00

5.000,00

UKUPNO

277.000,00

277.000,00

3.2.Člankom 3. Programa predviđena su sredstva za rad i razne aktivnosti ostalih društvenih udruga u ukupnom iznosu od 324.000,00 kuna. Realizirano je 307.000,25 kuna.

Plan u kn

Ostvarenje u kn

1. Udruga »GRADSKA STRAŽA 1848« Bakar

40.000,00

40.000,25

2. Udruga »ŠKRLJEVSKA ŽENA« Škrljevo

10.000,00

10.000,00

3. Udruge maškara Grada Bakra

72.000,00

58.000,00

4. Udruga »NEMEZIS« Škrljevo

20.000,00

20.000,00

5. Društvo »NAŠA DJECA« Bakar

20.000,00

20.000,00

6. UDVDR PGŽ - Ogranak Bakar

27.000,00

27.000,00

7. Udruga »BAKARSKA ŽENA« Bakar

14.000,00

14.000,00

8. Pomorski radio Bakar

60.000,00

60.000,00

9. Gorska služba spašavanja

15.000,00

15.000,00

10.Udruga »ASTRA« Krasica

11.000,00

11.000,00

11. Planinarsko društvo »BAKAR«

5.000,00

5.000,00

12. Udruga antifašističkih boraca Grada Bakra

10.000,00

10.000,00

13. Tekuće donacije ostalim društvima i udrugama

20.000,00

17.000,00

13.1. Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida

3.000,00

13.2. Udruga roditelja poginulih branitelja

4.500,00

13.3. Udruga sv. Vinka Paulinskog

1.000,00

13.4. Dom za djecu i mladež

2.000,00

13.5. Udruga Hrvatski domobran

1.500,00

13.6. Udruga Pro sanitas

5.000,00

UKUPNO

324.000,00

307.000,25

3.3.Člankom 4. Programa osigurana su bila sredstva za posebne programe u kulturi u iznosu od 883.000,00 kuna. Ostvareno je 793.079,18 kuna.

Plan u kn

Ostvarenje u kn

1. Izdavačka djelatnost

145.000,00

113.128,15

2. Kulturne manifestacije

687.000,00

664.957,20

3. Promidžba i informiranje

40.000,00

4.188,15

4. Izložbe

11.000,00

10.805,68

UKUPNO

883.000,00

793.079,18

3.4.Člankom 5. Programa bila su predviđena sredstva za rad i aktivnosti na očuvanju spomeničke baštine u vrijednosti od 433.000,00 kuna. Realizirano je 372.384,50 kuna.

Plan u kn

Ostvarenje u kn

1. Kapitalna ulaganja u crkvene objekte

360.000,00

299.999,00

2. Ostale aktivnosti

73.000,00

72.385,50

UKUPNO

433.000,00

372.384,50

3.5. Člankom 6. Programa planirana je nabava sitnog inventara za potrebe Ljetne pozornice u iznosu od 25.000,00 kuna. Izvršena je nabava u iznosu od 22.319,38 kuna.

Klasa: 021-05/12-01/05

Ur. broj: 2170-02-01-12-6

Bakar, 31. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr