SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 21. Ponedjeljak, 4. lipnja 2012.
GRAD BAKAR

25.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 32. sjednici održanoj 31. svibnja 2012. godine donijelo ovu

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA
o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra
u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja i obrazovanja za 2011. godinu

1.Program javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja i obrazovanja za 2011. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Bakra na 17. sjednici održanoj 07. prosinca 2010. godine. U skladu sa izmjenama Proračuna Grada Bakra za 2011. g., na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 15. prosinca 2011. g. donijete su Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja i obrazovanja za 2011. godinu.

2.Ukupna vrijednost sredstava za izvršenje Programa planirana je u iznosu od 6.705.500,00 kuna, a utrošeno je ukupno 6.437.796,67 kuna.

3.Utvrđuje se da je tijekom 2011. godine Program ostvaren kako slijedi:

3.1.Člankom 3. točkom 1. Programa osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova djece koja pohađaju Dječji vrtić Bakar u iznosu od 2.292.000,00 kn. Realizirano je 2.236.985,55 kuna.

3.2.Člankom 3. točkom 2. Programa osigurana su sredstva u iznosu od 1.850.000,00 kuna za sufinanciranje troškova djece koja pohađaju dječje vrtiće iz članka 2. točke 2. Programa. Realizirano je 1.752.650,00 kn.

3.3.Člankom 3. točkom 3. Programa osigurana su sredstva za besplatni boravak djece u vrtićima čiji roditelji koriste prava iz socijalnog programa Grada Bakra u ukupnom iznosu od 530.000,00 kn. Realizirano je 533.494,33 kn.

3.4.Člankom 6. Programa predviđena su bila sredstva za uređenje dječjih igrališta, te su ista iskorištena u iznosu od 86.198,40 kn.

3.5.Člankom 11. Programa radi ostvarivanja programa obrazovanja bila su osigurana sredstva u iznosu od 1.168.500,00 kn, od čega je realizirano 1.095.101,62 kn.

Plan u kn

Ostvarenje u kn

1.Poboljšanje pedagoškog standarda u osnovnim i srednjoj školi na
području Grada Bakra

345.000,00

316.875,61

2. Poticanje učenika i studenata s područja Grada Bakra

410.000,00

373.000,00

3. Pomoć učenicima i studentima

140.000,00

131.982,72

4. Savjet mladih

5.000,00

4.799,95

5. Ulaganja u objekte osnovnih škola i Pomorske škole Bakar

245.000,00

245.000,00

6. Knjižničarstvo

23.500,00

23.443,34

UKUPNO:

1.168.500,00

1.095.101,62

3.6.Člankom 12. Programa osigurana su bila sredstva za potrebe poslovanja Gradske knjižnice Bakar u iznosu od 650.000,00 kn. Ista su realizirana u iznosu od 616.303,98 kn.

Klasa: 021-05/12-01/05

Ur. broj: 2170-02-01-12-7

Bakar, 31. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr