SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 21. Ponedjeljak, 4. lipnja 2012.
GRAD BAKAR

24.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 32. sjednici održanoj 31. svibnja 2012. godine donijelo ovu

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA
o izvršenju Programa javnih potreba Grada Bakra
u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2011. godini

1.Program javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2011. godini donijelo je Gradsko vijeće Grada Bakra na 17. sjednici održanoj 7. prosinca 2010. godine. U skladu sa izmjenama Proračuna Grada Bakra za 2011. g., na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 15. prosinca 2011. g. donijete su Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2011. godini.

2.Ukupna vrijednost sredstava za izvršenje Programa planirana je u iznosu od 2.687.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 2.535.676,48 kuna.

3.Utvrđuje se da je tijekom 2011. godine Program ostvaren kako slijedi:

3.1.Člankom 3. Programa osigurana su sredstva radi potpora za novorođenu djecu, pomoći socijalno ugroženim obiteljima, pomoći socijalno ugroženim umirovljenicima, te za pomoći invalidnim i hendikepiranim osobama u ukupnom iznosu od 2.085.000,00 kn. Realizirano je 1.971.523,24 kuna.

Plan u kn

Ostvarenje u kn

1. Potpore roditeljima za novorođenčad

150.000,00

136.000,00

2. Pomoć obiteljima za nabavu ogrjeva

40.000,00

36.271,60

3. Ostale pomoći obiteljima

150.000,00

115.135,30

4. Pomoć za troškove prehrane u produženom bor.

50.000,00

38.925,00

5. Pomoć za troškove električne energije

170.000,00

166.460,00

6. Putni troškovi učenika i studenata

80.000,00

51.039,00

7. Pomoć obiteljima za prehranu

720.000,00

785.459,50

8. Pomoć obiteljima za troškove stanovanja

70.000,00

50.000,00

9. Pomoć za troškove marende učenika OŠ

100.000,00

106.336,25

10. Pomoć za prehranu dojenčadi i male djece

30.000,00

27.505,24

11. Pomoć za udžbenike po socijalnom programu

55.000,00

54.973,15

12. Stipendije i školarine po soc. programu

50.000,00

49.800,00

13. Pomoći obiteljima u slučaju element. nepogoda

50.000,00

33.215,20

14. Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima

90.000,00

90.600,00

15. Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama

50.000,00

14.000,00

16. Financiranje tr. asistenata u nastavi

90.000,00

82.844,00

17. Pomoć u troškovima prijevoza prema Odluci

140.000,00

132.959,00

UKUPNO:

2.085.000,00

1.971.523,24

3.2.Člankom 4. Programa osigurana su sredstva u iznosu od 602.000,00 kuna radi ostvarivanja programa poboljšanja zdravstvenog standarda, borbe protiv ovisnosti, subvencioniranja Udruge umirovljenika Grada Bakra, te ostalih pomoći udrugama i društvima. Realizirano je 564.153,24 kuna.

Plan u kn

Ostvarenje u kn

1. Donacija za patronažu

10.000,00

                  0,00 

2. Preventivna zdravstvena zaštita

150.000,00

         141.900,00

3. Program cijepljenja protiv HPV-a

22.000,00

21.055,20

4. Subvencioniranje Udruge dijabetičara Grada Bakra

18.000,00

18.000,00

5. Ostale pomoći društvima i udrugama

20.000,00

2.000,00

6. Subvencioniranje DDK Grada Bakra

13.000,00

13.000,00

7. Donacija za zdrav. zaštitu predškolske djece

15.000,00

15.000,00

8. Donacija za palijativnu skrb

27.000,00

26.198,04

9. Subvencioniranje Udruge Zdrav život

10.000,00

10.000,00

10.Kap. donacija Thalasoterapiji Opatija za nabavku kap. neinvazivne kardiološke opreme

50.000,00

50.000,00

11. Donacija Udruzi VITA Bakar

17.000,00

17.000,00

12. Donacija PGŽ za program suzbijanja ovisnosti o drogama

7.000,00

7.000,00

13. Donacija Klubu liječenih alkoholičara

10.000,00

10.000,00

14. Donacija Udruzi umirovljenika Grada Bakra

130.000,00

130.000,00

15. Donacija Gradskoj organizaciji Crvenog križa

15.000,00

15.000,00

16. Donacija Hrvatskom crvenom križu

88.000,00

88.000,00

UKUPNO:

602.000,00

564.153,24

Klasa: 021-05/12-01/05

Ur. broj: 2170-02-01-12-8

Bakar, 31. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr