SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from KRALJEVICA 2642..2642

42.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 22. svibnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana
uređenja 17 - Supetarska Draga (NA 6
1
NA 63),
Urbanističkog plana uređenja 18 - Supetarska Draga
(NA 6
4
NA 65), Urbanističkog plana uređenja 19 -
Supetarska Draga (NA 6
6
NA 67), Urbanističkog plana
uređenja 20 - Supetarska Draga (NA 6
8
NA 69)
Urbanističkog plana uređenja 21 - Supetarska
Draga (NA 6
15
NA 616)

Članak 1.

U Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja 17 - Supetarska Draga (NA 61 NA 63), Urbanističkog plana uređenja 18 - Supetarska Draga (NA 64 NA 65), Urbanističkog plana uređenja 19 - Supetarska Draga (NA 66 NA 67), Urbanističkog plana uređenja 20 - Supetarska Draga (NA 68 NA 69) i Urbanističkog plana uređenja 21 - Supetarska Draga (NA 615 NA 616) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/10 i 5/12) u članku 4. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: »Obuhvat Plana potrebno je prilagoditi podlozi na kojoj će se izraditi Plan, utvrđenoj člankom 9. ove Odluke.«.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Za izradu Plana koristit će se stručne podloge izrađene za potrebe izrade Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana uređenja Grada Raba.«.

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Plan je sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) potrebno izraditi na Hrvatskoj osnovnoj karti (HOK) u mjerilu 1:5000.«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/12-01/03

Ur. broj: 2169-01-02-01-12-21

Rab, 22. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr