SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 31. Petak, 24. rujna 2004.
OPĆINA MATULJI
18

17.

Na temelju članka 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 82/04) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 16. rujna 2004. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju
na komunalnu infrastrukturu

Članak 1.

Iza članka 9. Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine« broj 30/03) dodaje se novi članak 9A koji glasi:

»Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi, ne smiju se priključiti na komunalnu infrastrukturu, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevne inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevina prema posebnom zakonu.«

Članak 2.

Briše se odredba stavka 3. članak 16. Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-01/4

Ur. broj: 2156-04-04-01

Matulji, 16. rujna 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Matulji

Klaudio Jelenić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=101&mjesto=51211&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr