SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 18. Ponedjeljak, 21. svibnja 2012.
OPĆINA BAŠKA

10.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08) i članka 49. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/ 10), Općinski načelnik Općine Baška, dana 29. ožujka 2012. godine, donio je

I. IZMJENE I DOPUNE
Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2012. godini

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2012. godini (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 05/12), u točki IV., kolonama »DJELATNOSTI« i »MIKROLOKACIJA«:

1. u djelatnosti »iznajmljivanje sredstava«,

. točka 1. mijenja se i glasi:

»skuteri 5 - rivica ispred U.O. »La playa«

(k.č. br. 8907 k.o. Baška)

2 - rivica ispred U.O. »Malik«

(k.č. br. 8909 k.o. Baška)«

. točka 4. mijenja se i glasi:

»sredstvo za vuču s opremom 3 - rivica ispod parka

»Marjan« u Ulici Palada

(k.č. br. 8904 k.o. Baška)

3 - rivica »Kalun« (iza Vele rive - gr.č. 670 k.o. Baška)

2 - rivica ispred U.O. »Malik«

(k.č. br. 8909 k.o. Baška)«

. točka 5. mijenja se i glasi:

»daska za jedrenje, kajak, kanu... 10 - plažica ispod hangara jedr.kluba u Ulici Palada

(k.č.br. 8905 k.o. Baška)

8 - Vela plaža, između 6. i 7. segmenta«

2. u djelatnosti »ugostiteljstvo i trgovina«,

točka 4. mijenja se i glasi:

»montažni objekt do 12 m2 tlocrtne površine 1 - Ulica Palada - ugost. terasa iznad mora, preko puta kbr. 1

1 - Vela plaža - 2. segment, u parku tamarisa (masaža)«

3. u djelatnosti »komercijalno-rekreacijski sadržaji«,

točka 2. mijenja se i glasi:

»aqua-park i sl. 1 - akvatorij ispred 1. segmenta Vele plaže, zapadno do

mulića k.č. br. 8902 k.o. Baška - najviše 250 m2 površine

1 - akvatorij ispred 6. segmenta Vele plaže - najviše 250 m2

površine 1 - akvatorij ispred plažice u Ulici Palada na k.č. br.

8910 k.o. Baška) - najviše 250 m2 površine«

II.

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja, primjenjuju se nakon ishođenja potvrde nadležnog tijela Primorsko-goranske županije i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 342-01/11-01/38

Ur. broj: 2142-03-02/1-12-5

Baška, 29. ožujka 2012.

Općinski načelnik
mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=781&mjesto=10007&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr