SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 31. Petak, 24. rujna 2004.
OPĆINA BAŠKA
36

36.

Temeljem članka 34. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 26. Statuta Općine Baška, Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 16. rujna 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju
na komunalnu infrastrukturu

Članak 1.

U članku 2. Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01, 02/02), iza stavka 3., dodaje se novi stavak 4., koji glasi:

»Građevine izgrađene bez akta na temelju kojega se može graditi i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevina prema posebnom zakonu ne smiju se priključiti na komunalnu infrastrukturu.«

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»U slučaju da gradnja određenog objekta, odnosno uređaja komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke nije predviđena Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, budući korisnici komunalne usluge, koji bi se priključili na tu komunalnu infrastrukturu, mogu sudjelovati u financiranju njezine gradnje, te ostvaruju pravo na povrat uloženih sredstava, prema uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom s Općinom Baška, kojim će se urediti sva međusobna prava i obveze, te odrediti rok povrata sredstava, koji ne smije biti duži od 5 godina od dana zaključenja istog ugovora.«

Članak 3.

Članak 10. mijenja se glasi:

»Globom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se pravna osoba za prekršaj:

. ako priključi građevinu na javni sustav vodovoda i kanalizacije protivno uvjetima određenima ugovorom iz članka 2. ove Odluke,

. ako priključi građevinu na javni sustav vodovoda i kanalizacije protivno tehnološko-tehničkim uvjetima određenima u članku 3. ove Odluke,

. ako ne priključi građevinu na javni sustav vodovoda i kanalizacije u rokovima iz članka 8. ove Odluke.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka globom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka globom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se i fizička osoba.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/12

Ur. broj: 2142-03-04-4

Baška, 16. rujna 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Marijan Dekanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr