SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 31. Petak, 24. rujna 2004.
OPĆINA BAŠKA
36

34.

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/ 98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01) i članka 16. Statuta Opaine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), a u smislu članka 73. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 80/01 i 106/03), Općinsko vijeće Opaćne Baška je, na sjednici održanoj 16. rujna 2004. godine, donijelo

ODLUKU
o izmjeni Odluke o isključenju iz opće uporabe
javnog dobra - puta

Članak 1.

U Odluci o isključenju iz opće uporabe javnog dobra - puta (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/04), u članku 3. dio rečenice »donošenja, a objavit će se« zamjenjuje se riječju »objave«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/12

Ur. broj: 2142-03-04-5

Baška, 16. rujna 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Marijan Dekanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr