SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 31. Petak, 24. rujna 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
89

89.

Na temelju članka 76. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03) i članka 53. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/ 04), Županijsko poglavarstvo je na 87. sjednici od 9. rujna 2004. godine donijelo

ODLUKU
o imenovanju i razrješenju predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Za predsjednika i članove upravnih vijeća županijskih lučkih uprava imenuje se:

1. Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica:

- Miljenko Mendrila, za predsjednika

- Zlatan Marunić, za člana

- Gojko Gudac, za člana

2. Županijska lučka uprava Crikvenica

- Ivo Brozović, za predsjednika

- Rajka Zlatić, za članicu

- Ivica Malatestinić, za člana

3. Županijska lučka uprava Cres

- Marina Medarić, za predsjednicu

- Nikola Mendrila, za člana

- Gaetano Negovetić, za člana

4. Županijska lučka uprava Krk

- Miloš Orlić, za predsjednika

- Ivo Zrilić, za člana

- Darijo Vasilić, za člana

5. Županijska lučka uprava Mali Lošinj

- Željko Magazin, za predsjednika

- Ivo Zrilić, za člana

- Dragan Balija, za člana

6. Županijska lučka uprava Novi Vinodolski

- Davor Dorić, za predsjednika

- Rajka Zlatić, za članicu

- Milivoj Vidmar, za člana

7. Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga

- Ivan Meštrović, za predsjednika

- Zlatan Marunić, za člana

- mr. Ranko Vlatković, za člana

8. Županijska lučka uprava Rab

- Vanja Seršić, za predsjednika

- Nikola Mendrila, za člana

- Zdenko Antešić, za člana

Članak 2.

Mandat predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava iz članka 1. ove Odluke je četiri godine, a iste osobe mogu biti ponovno imenovane.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke članstva u upravnim vijećima županijskih lučkih uprava razrješuju se predsjednici upravnih vijeća lučkih uprava imenovani od strane Županijskog poglavarstva na sjednici od 16. svibnja 2002. godine i članovi upravnih vijeća lučkih uprava imenovani od strane Županijske skupštine na sjednici od 23. svibnja 2002. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije

Klasa: 022-04/04-03/24

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-13

Rijeka, 9. rujna 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=101&mjesto=00001&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr