SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 14. Četvrtak, 26. travnja 2012.
GRAD BAKAR

15.

Na temelju članka 114.b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03, 87/09, 88/10 i 61/11), članka 8. Odluke o visini spomeničke rente (»Službene novine PGŽ« broj. 19/04, 17/10 i 7/11) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« boj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 31. sjednici održanoj dana 25. travnja 2012. godine, donijelo je

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012.godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanje kulturnih dobara na području Grada Bakra.

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2012.godinu u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna.

Financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka rasporediti će se za izvođenje radova na obnovi pročelja zgrade Turske kuće u Bakru.

Članak 3.

Ovaj Plan objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/12-01/04

Ur. broj: 2170-02-03-12-9

Bakar, 25. travnja 2012.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr