SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 14. Četvrtak, 26. travnja 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

51.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 8. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08), članka 28. točke 17. alineje 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici 29. održanoj dana 26. travnja 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju
i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 21/08, 4/09 i 39/09), članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Za članove Stožera imenuju se:

1. prof. dr. sc. Vidoje Vujić, Obnašatelj dužnosti Župana, zamjenik Župana, načelnik Stožera,

2. Branko Škrobonja, pročelnik Ureda Županije, zamjenik načelnika Stožera,

3. Tomislav Dizdar, načelnik Policijske uprave primorsko-goranske, član,

4. Matko Škalamera, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, član,

5. Slavko Gauš, županijski vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije, član,

6. dr. s. Darko Glažar, lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka i zapovjednik ŽOC-a, član,

7. dr. sc. Davor Vukobrat, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, član,

8. prof. dr. sc. Vladimir Mićović, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, član,

9. mr. sc. Ivo Afrić, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb i predsjednik Stožera za zarazne bolesti PGŽ-a, član

10. dr. sc. Koraljka Vahtar-Jurković, pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, članica,

11. Gerhard Lempl, v.d. pročelnika Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze, član,

12. Zlatko Mihelec, savjetnik u Uredu Županije, tajnik Stožera.«

Članak 2.

Iza članka 3. dodaje se članak 3a. koji glasi:

»Članak 3a.

Sjednice Stožera saziva i vodi načelnik Stožera.

U slučaju spriječenosti načelnika, sjednicu Stožera saziva i vodi zamjenik načelnika Stožera.«

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Nikola Mendrila razrješuje se dužnosti člana Stožera.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-43

Rijeka, 26. travnja 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=777&mjesto=00001&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr