SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 14. Četvrtak, 26. travnja 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

50.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 9. i 28. točke 22 Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 29. sjednici održanoj dana 26. travnja 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o pristupanju Primorsko-goranske
županije međuregionalnoj inicijativi »Srednjoeuropski
prometni koridor (CETC)«

I.

U Odluci o pristupanju Primorsko-goranske županije međuregionalnoj Inicijativi »Srednjoeuropski prometni koridor (CETC)« (»Službene novine PGŽ« broj 15/10) točka II. mijenja se i glasi:

»II.

Za predstavnike Primorsko-goranske županije u Međuregionalnom upravnom odboru Inicijative imenuju se:

. prof. dr. sc Vidoje Vujić, Obnašatelj dužnosti Župana, zamjenik Župana Primorsko-goranske županije i

. prof.dr.sc Mladen Črnjar, ravnatelj Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«, a za njihove zamjenike imenuju se:

. Tamara Carević Baraba, v. d. pročelnice Upravnog odjela za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima i

. Tomislav Kandžija, viši stručni suradnik za pomorski promet i međunarodne projekte u Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze.«

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke razrješuju se dužnosti predstavnika i zamjenika predstavnika Primorsko- goranske županije u Međuregionalnom upravnom odboru Inicijative Zlatko Komadina, mr.sc Hrvoje Marušić i Nikola Mendrila.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-41

Rijeka, 26. travnja 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=777&mjesto=00001&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr