SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 14. Četvrtak, 26. travnja 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

48.

Na temelju članka 21. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 29. sjednici održanoj dana 26. travnja 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o povjeravanju ovlaštenja Gradu Rijeci za davanje
koncesije na pomorskom dobru na području plaže
Ploče - Kantrida, Rijeka

I.

Povjerava se Gradu Rijeci ovlaštenje za davanje koncesije na pomorskom dobru na području plaže Ploče - Kantrida, Rijeka, a što obuhvaća katastarske čestice broj 5302, 1927/13, 1927/9, 4242/1, 4242/3, 1927/12, 5304, 5305, 4242/4, 4243/6, 4243/7, 4243/9, 4243/1 i 5306, sve k.o. Zamet.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-35

Rijeka, 26. travnja 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=777&mjesto=00001&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr