SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 13. Petak, 20. travnja 2012.
OPĆINA LOVRAN

8.

Temeljem stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95,70/97,128/ 99,57/00,129/00,59/01,26/03. - pričišćeni tekst, 82/04, 110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09 - Zakon o vodama, 49/ 11, 84/11 i 90/11) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 12. travnja 2012.godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
U 2011. GODINI

Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2011. godini donijet je na sjednici Općinskog vijeća 15. prosinca 2010. godine. Prve izmjene i dopune Programa donijete su 24. studenog 2011. godine.

Ukupna planirana sredstva za realizaciju Programa iznosila su 4.565.500,00 kn od čega iz sredstava komunalne naknade 2.550.000,00 kn, a iz drugih izvora sredstava Proračuna 2.015.500,00 kn. Za realizaciju Programa u 2011. godini ukupno je utrošeno 4.525.284,42 kn i to 2.616.480,70 kn iz komunalne naknade i 1.908.803,72 kn iz drugih sredstava Proračuna.

 

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

 

 

Izvršenje Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. g. je u okvirima planiranog, što je i razvidno iz prikaza planiranog i ostvarenog po aktivnostima iz Programa. Najveći broj aktivnosti u protekloj godini izvršavao se sukladno novozaključenim višegodišnjim ugovorima s izvršiteljima odabranim natječajnim postupkom i to: održavanje uređenih zelenih površina i parkova, održavanje i popravak parkovnih klupa, održavanje prometne signalizacije, higijeničarski poslovi, poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te održavanje dekorativne rasvjete, dok su se godišnjim ugovorima o održavanju komunalne infrastrukture zaključenim s Komunalcem d.o.o. Opatija i Stubicom d.o.o. Lovran vršili poslovi održavanja čistoće javnih površina, održavanja neuređenih zelenih površina, javne rasvjete i nerazvrstanih cesta uključujući i zimsku službu.

Klasa: 363-01/10-01/86

Ur. broj: 2156/02-01-12- 3

Lovran, 12. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Đurđica Tancabel, v. r.

 

Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr