SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 13. Petak, 20. travnja 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI

18.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 9/07, 38/09 i 127/10), članaka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07) i članaka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09) Oleg Butković, dipl. ing., gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, dana 11. travnja 2012. donosi

ODLUKU
o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite
Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Osniva se Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Novog Vinoodlskog (u nastavku teksta Postrojba), kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja, te za provođenje mjera civilne zaštite.

Članak 2.

Postrojba se sastoji od Tima koji u svom sastavu ima 3 skupine. Svaka skupina u svom sastavu ima 3 ekipe po 4 pripadnika.

Tim se sastoji od 41 pripadnika i to:

-zapovjednika Tima,

-3 zapovjednika skupina,

-bolničara,

-9 ekipa sa po 4 pripadnika.

Članak 3.

Popunu i raspoređivanje Postrojbe obavlja Grad i uz suradnju Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka i suradnju Uprave za obranu Rijeka.

Postrojba će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada.

Mobilizaciju Postrojbe obavlja Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, a po nalogu gradonačelnika Grada.

Članak 4.

Sredstva za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje Postrojbe osigurava se u proračunu Grada.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 814-01/12-01/1

Ur. broj: 2107/02-04-12-2

Novi Vinodolski, 11. travnja 2012.

GRADONAČELNIK

Oleg Butković, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=776&mjesto=51250&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr