SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 13. Petak, 20. travnja 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI

17.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09), Oleg Butković, dipl. ing., gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, dana 11. travnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu
i spašavanje na području Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Grad) s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Grada su:

1.Stožer zaštite i spašavanja Grada Novog Vinodolskog

2.Dobrovoljno vatrogasno društvo

3.Civilna zaštita Grada: postrojba opće namjene, povjerenici civilne zaštite, voditelj skloništa

4.Hrvatska gorska služba spašavanja

5.Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu - područni odjel Rijeka

6.Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ

7.Hrvatske šume- UŠP Senj- Šumarija Novi Vinodolski

8.Hrvatske vode Rijeka - Vodno gospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova sa sjedištem u Rijeci

9.Dezinskecija d.o.o.

10.IND-EKO d.o.o.

11.Rijekatank d.o.o.

12.Zavod za hitnu medicinu PGŽ - Hitna medicinska pomoć Crikvenica

13.Dom zdravlja PGŽ - Ambulante opće medicine u Novom Vinodolskom

14.Centar za socijalnu skrb u Crikvenici

15.Veterinarska stanica Crikvenica

16.Gradsko društvo Crvenog križa Grada Novog Vinodolskog

Članak 3.

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću (navedene od točke 1. do. 14.) djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Grada.

S ostalim pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada (navedenim od točke 15. do 16.) zaključuje se ugovor o međusobnoj suradnji kojim će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Grada.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofa i velikih nesreća, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

Članak 4.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira gradonačelnik Grada uz stručnu pomoć Stožera zaštite i spašavanja Grada.

U katastrofama i velikim nesrećama gradonačelnik Grada izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Grada.

Članak 5.

Pravne osobe i ostali subjekti od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada su:

1.HEP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Crikvenica, interventne službe, proizvodnja, distribucija

2.KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski

3.KTD Ivanj d.o.o. Novi Vinodolski

4.Hrvatske ceste, Ispostava Rijeka

5.Županijska uprava za ceste PGŽ

6.Diving centar Kruna

7.Lovačko društvo Gradina

8.Lovačko društvo Košutnjak

9.ETG d.o.o.

10.SIMTRADE d.o.o.

11.Autotrans d.o.o.

12.Hoteli Novi d.d. u stečaju

13.Hoteli Novi d.o.o.

14.Luje d.o.o.

15.Plodine d.o.o. - prodajni centar Novi Vinodolski

16.Lidl d.o.o. - prodajni centar Novi Vinodolski

17.Konzum d.o.o. - prodajni centar Novi Vinodolski

18.Tomy d.o.o. - prodajni centar Novi Vinodolski

19.DM - prodajni centar Novi Vinodolski

20.Narodna čitaonica i knjižnica

21.Osnovna škola Ivana Mažuranića

22.Dječji vrtić Fijolica

Pravne osobe i ostali subjekti iz članka 5. ove Odluke nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama iz članka 2. istima se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Grada.

Dužnost pravnih osoba i ostalih subjekata iz članka 5. ove Odluke (navedenim od točke 1. do 5.) je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom području Grada u slučaju katastrofa i velikih nesreća.

S ostalim pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada (navedenim od točke 6. do 22.) zaključuje se ugovor o međusobnoj suradnji kojim će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Grada.

Članak 6.

Prava i obveze uredit će se sukladno odredbama:

-članka 55. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10)

-Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 86/06)

-Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknada troškova mobiliziranih građana (»Narodne novine« broj 91/06).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 814-01/12-01/2

Ur. broj: 2107/02-04-12-2

Novi Vinodolski, 11. travnja 2012.

GRADONAČELNIK

Oleg Butković, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=776&mjesto=51250&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr