SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 12. Petak, 13. travnja 2012.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

5.

Temeljem odredbe članka 83. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10 i 31/11) i članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73,08 i 25/12), na prijedlog Načelnika Općine Malinska-Dubašnica, Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 11. travnja 2012. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2011. godinu

Članak 1.

Izvršenjem Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2011. utvrđen je rezultat, kako slijedi:


1. Višak prihoda poslovanja 17.339.986,96


2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine 8.523.727,35


3. Manjak primitaka od financijske imovine 6.597.755,14


Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 17.339.986,96 kn iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren u 2011. godini, u iznosu od 8.523.727,35 kn i manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 6.597.755,14 kn.

Članak 3.

Nastali višak prihoda u iznosu od 2.218.504,47 kn uvećava se za preneseni višak prihoda iz 2010. godine u iznosu 3.183.544,24 kn te se utvrđuje ukupni višak prihoda u iznosu 5.402.047,71 kn.

Članak 4.


Raspoloživi višak prihoda u iznosu od 5.402.047,71 kn, sastoji se od:

Prihoda od prodaje stanova sa stanarskim pravom 2011: 98.399,53


Prihoda od prodaje stanova sa stanarskim pravom - višak prethodnih godina: 70.181,09


Naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu: 51.830,41


Spomeničke renta 15.975,94


Prihoda od ustupljenog poreza na dohodak (HBOR) 2.010.241,48


Prihoda od komunalnog doprinosa 1.914.808,09


Naknade za groblje 1.165,29


Nenamjenskih prihoda proračuna za 2011. 1.239.446,88


UKUPNO: 5.402.048,71

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-03/1

Ur. broj: 2142/05-01-12-5

Malinska, 11. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=775&mjesto=51511&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr