SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 12. Petak, 13. travnja 2012.
OPĆINA DOBRINJ

9.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04 i 178/04) i članka 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 3/06 ) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 19. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2012.godine donijelo je

IZVJEŠTAJ PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2011. GODINI

Članak 1.

Ovim programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine za

. javne površine

. nerazvrstane ceste

. groblja

. javnu rasvjetu

Članak 2.

Sredstva ostvarena ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 1004 čine:

PLANIRANO OSTVARENO

1. Prihodi od komunalnog
doprinosa 3.560.000,00 3.551.628,41

2. Naknade za koncesije 240.000,00 212.018,74

3. Ostali prihodi iz
proračuna (višak prihoda) 2.405.500,00 952.285,22


UKUPNO 6.205.500,00 4.715.932,37

Članak 3.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procjenom troškova kroz kapitalne projekte (K) obuhvaća:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Ovaj Izvještaj programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-12-38

Dobrinj, 22. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 

Izvještaj Programa gradnje objekata i ur  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr