SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 12. Petak, 13. travnja 2012.
OPĆINA DOBRINJ

8.

Temeljem članka 73. st. 3. Zakona o financiranju JLIP(R)S (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/ 00,127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02,147/03, 132/06 i 73/ 08) i članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 19. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2012. godine usvojilo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata

Članak 1.

Godišnjim obračunom proračuna za 2011. godinu utvrđen je rezultat:

Višak prihoda poslovanja 5.195.533,71

Višak prihoda od nefinancijske imovine 1.262.247,86

Manjak primitaka od financijske imovine - 3.852.158,39


UKUPNO: 2.605.623,18 kn

Tako utvrđen višak prihoda kod prvih izmjena Proračuna Općine Dobrinj rasporediti će se na način da se iz viška prihoda poslovanja pokrije manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 3.852.158,39 kn, te višak prihoda za 2011 g. iznosi:

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 1.343.375,32

koji će se koristiti za redovne rashode poslovanja,

i

VIŠAK PRIHODA OD NEFINAN. IMOVINE 1.262.247,86

koji će se koristiti za investicije kao što su izgradnja cesta, groblja, obale, javne rasvjete, javnih površina i ostalog prema Proračunu za 2012. godinu


UKUPNO: 2.605.623,18 kn.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-12-37

Dobrinj, 22. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr