SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 12. Petak, 13. travnja 2012.
GRAD VRBOVSKO

11.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/2011 i 12/ 2012) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 31/09 - ispr. i 43/10) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 5. travnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju uvjeta za članove nadzornih odbora
trgovačkih društava u kojima Grad Vrbovsko
ima udjele ili dionice

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se uvjeti za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Vrbovsko ima udjele ili dionice (u daljnjem tekstu: društva).

Članak 2.

Član nadzornog odbora društva može biti osoba koja, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, ispunjava sljedeće uvjete:

1. da ima završenu srednju školu, stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

2. da ima najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

3. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora nije pravomoćno presuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima,

4. da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja, odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora,

5. da članstvom u nadzornom, odnosno upravnom odboru društva ne bi došao u sukob interesa.

Članak 3.

Gradsko vijeće predlaže skupštini društva članove nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora društva.

Članak 4.

Osoba koja se predlaže za kandidata u smislu članka 3. ove Odluke, dužna je predlagatelju dostaviti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. ove Odluke.

O nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 2. točke 3. do 5. ove Odluke osoba daje izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika, koja u trenutku utvrđivanja prijedloga kandidata prema ovoj Odluci ne smije biti starija od 15 dana.

Članak 5.

Gradsko vijeće donosi odluku kojom skupštini društva predlaže izbor kandidata za članove nadzornog odbora društva.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Vrbovsko ima udjele ili dionice (»Službene novine PGŽ« broj 19/12).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 024-01/12-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/12-1

Vrbovsko, 5. travnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr