SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 10. Petak, 30. ožujka 2012.
OPĆINA MRKOPALJ

1.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06 146/08, 38/09, 153/09) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 34/ 09 - ispr.), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 5. ožujka 2012. godine donosi

ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra

Članak 1.

Ukida se svojstvo javnog dobra na kčbr. 1604 put u površini od 184 čhv i k.čbr. 1605 put u površini od 253 čhv u k.o. Sunger br. uloška: POPIS I.

Članak 2.

Dozvoljava se Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Delnicama da izvrši brisanje statusa javnog dobra na nekretninama iz članka 1. ove Odluke te da se na istima izvrši upis prava vlasništva u korist i na ime Općine Mrkopalj.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 947-04/12-01/12

Ur. broj: 2112-05-02-12-1

Mrkopalj, 5. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Mario Blašković, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=774&mjesto=51315&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr