SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 10. Petak, 30. ožujka 2012.
OPĆINA ČAVLE

11.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 37. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/ 09) Općinski načelnik Općine Čavle, donosi

ODLUKU
O PRAVU NA NOVČANU NAKNADU
ZA NOVOROĐENU DJECU NA PODRUČJU
OPĆINE ČAVLE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se pravo na isplatu naknade u novcu za novorođenu djecu, čiji roditelji/samohrani roditelj odnosno posvojitelj, odnosno skrbnik (podnositelji zahtjeva)imaju prebivalište na području Općine Čavle, najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine Čavle.

Članak 2.

Visina novčane naknade iz članka 1. ove Odluke iznosi 2000,00 kuna za dijete.

Sredstva za naknadu za novorođenu djecu na području Općine Čavle, osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle.

Članak 3.

Pravo na isplatu jednokratne novčane naknade iz članka 1. ove Odluke, podnositelj zahtjeva će ostvariti temeljem pisanog Zahtjeva, koje podnosi Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu, najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od dana rođenja djeteta, kojem je potrebno priložiti:

- Izvadak iz matice rođenih za dijete (izvornik na uvid i preslika)

- Uvjerenje MUP-a o prebivalištu za dijete (izvornik na uvid i preslika)

- Uvjerenje MUP-a o prebivalištu roditelja, odnosno posvojitelja, odnosno skrbnika (izvornik na uvid i preslika)

- osobnu iskaznicu podnositelja zahtjeva (izvornik na uvid i presliku)

- broj tekućeg računa ili štedne knjižice podnositelja zahtjeva

Članak 4.

Podnositelju zahtjeva koji ispunjava u cijelosti uvjete iz članka 3. ove Odluke, utvrđuje se pravo na isplatu novčane naknade za novorođeno dijete iz članka 2. ove Odluke, na osnovi izdanog Rješenja o pravu na novčanu naknadu.

Isti iznos doznačit će se na tekući račun banke ili štedne knjižice podnositelja Zahtjeva, u roku od 30 dana, od dana izdavanja Rješenja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/12-01/13

Ur. broj: 2170-03-12-01-9

Čavle, 29. ožujka 2012.

Općinski načelnik
Željko Lambaša, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=774&mjesto=10008&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr