SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 10. Petak, 30. ožujka 2012.
OPĆINA ČAVLE

3.

Temeljem odredbe članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) te članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 35/09), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle
za 2012. godinu

Članak 1.

Članak 10. mijenja se i glasi:

Općinski načelnik podnosi kvartalna izvješća o korištenju proračunske zalihe Općinskom vijeću u roku od 30 dana od dana isteka kvartala.

Članak 2.

U članku 11. dodaje se stavak 3; 4. i 5. koji glase:

Prihode koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem djelatnosti na tržištu, donacija ili pomoći uplaćuju se u korist uplatnog računa proračunskog korisnika, te iste proračunski korisnik može zadržati i koristiti.

Proračunski korisnici koji ostvare prihode iz stavka 3. ovog članka dužni su tromjesečno podnijeti izvještaj osnivaču.

Proračunski korisnik odnosno njegovo upravno tijelo odlučuje o korištenju viška prihoda i o tome izvještava osnivača.

Članak 3.

U članku 12. briše se stavak 4.

Članak 4.

U članku 27. briše se stavak 2.

Članak 5.

U članku 29. stavku 3. riječi: »(NN br. 27/05 i 2/07)« brišu se, i umjesto njih pišu se riječi: »(NN br. 32/11)«.

Članak 6.

U članku 30. stavak 1. iza riječi »dostaviti« dodaje se riječ »tromjesečne,«.

Članak 7.

I. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/12-01/03

Ur. broj: 2170-03-12-01-16

Čavle, 29. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=774&mjesto=10008&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr