SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 10. Petak, 30. ožujka 2012.
OPĆINA ČAVLE

2.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine donosi

ODLUKU
O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2012. GOD.

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Općinski proračun Općine Čavle za 2012. godinu, čiji prihodi i primici iznose ukupno 38.493.000 kn (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2012. godinu, kako slijedi:

ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆINSKOG PRORAČUNA
OPĆINE ČAVLE ZA 2012. Godinu

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆINSKOG
PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2012. godinu

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u proračunu u ukupnom iznosu 38.493.000 kn raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 4.

Ostaje isti.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi: Odluka o I. izmjenama i dopunama Općinskog proračuna Općine Čavle za 2012. godinu stupa na snagu i primjenjuje se danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/12-01/03

Ur. broj: 2170-03-12-01-9

Čavle, 29. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja v.r.

 

I. izmjene i dopune proračuna Proračuna Općine Čavle za 2012. i
projekcije za 2013. i 2014.

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Općinsk  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=774&mjesto=10008&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr