SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 10. Petak, 30. ožujka 2012.
GRAD VRBOVSKO

8.

Temeljem članka 29. stavaka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 9. stavaka 1. i 2. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 25/06) te članka 40. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 i 43/10), gradonačelnik Grada Vrbovskog, donosi

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje na području Grada Vrbovskog

I.

Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Vrbovskog s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

II.

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Grada Vrbovskog su:

1. Stožer zaštite i spašavanja Grada

2. Zapovjedništvo Civilne zaštite Grada

3. Javna vatrogasna postrojba Grada Delnica

4. Vatrogasna zajednica Grada Vrbovskog

5. Gradsko društvo Crvenog križa

III.

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, pozivaju se i mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica i velikih nesreća.

Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih kulturnih dobara na cjelokupnom području Grada.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velikih nesreća te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

IV.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira gradonačelnik Grada uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Grada.

U katastrofama i velikim nesrećama gradonačelnik Grada izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Grada.

V.

Pravne osobe i ostali subjekti od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada su:

1.Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ

2.Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka

3.Policijska postaja Vrbovsko

4.»Komunalac« d.o.o. Vrbovsko

5.»Luko« d.o.o.

6.»HEP - ODS« - pogon Skrad

7.Hrvatske šume, šumarija Vrbovsko i šumarija Gomirje

8.Hrvatske ceste

9.Županijska uprava za ceste PGŽ

10.Ceste - Rijeka d.o.o.

11.IND EKO d.o.o.

12.Veterinarska ambulanta VET NOVA

13.Centar za socijalnu skrb Grada Vrbovskog

Pravne osobe i ostali subjekti iz točke V. ove Odluke nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje sa operativnim snagama iz točke I. istima se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Grada.

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću (navedene od točke 1.- 4.) djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Grada.

S ostalim pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada (navedenim od točke 4.-13.) zaključit će se ugovor o međusobnoj suradnji kojim će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna oprema te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Grada.

VI.

Prava i obveze uredit će se sukladno odredbama:

- članka 55. zakona o zaštiti i spašavanju (NN broj 174/ 04, 79/07, 38/09 i 127/10),

- Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (NN broj 86/06),

- Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana (»Narodne novine« broj 91/06).

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/11-01-4

Ur. broj: 2193-03/12-01

Vrbovsko, 26. ožujka 2012.

Gradonačelnik
Željko Mirković, dipl. polit., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr