SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 10. Petak, 30. ožujka 2012.
GRAD BAKAR

12.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09., 37/09.) i članka 19. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.) Gradsko vijeće Grada Bakra na 30. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o I. Izmjenama i dopunama
Odluke o zakupu poslovnog prostora na području
Grada Bakra

Članak 1.

U članku 25. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 47/11.) stavak 3. i stavak 4. se brišu.

Članak 2.

U članku 27. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka, ukoliko u javnom natječaju nisu sudjelovale i/ili nisu udovoljile uvjetima natječaja osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Odluka o odabiru najpovoljnije ponude iz članka 25. ove Odluke smatra se temeljnim aktom za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnoga prostora.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/03

Ur. broj: 2170-02-03-12-17

Bakar, 29. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr