SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 10. Petak, 30. ožujka 2012.
GRAD BAKAR

9.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) - u daljnjem tekstu: Zakon, i čl. 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 30. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru
za 2011. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ«, br. 47/ 10) - u daljnjem tekstu: Program, donesen je na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 7. prosinca 2010. godine. U skladu sa izmjenama Proračuna Grada Bakra, Prve izmjene Programa (»Službene novine PGŽ«, br. 46/ 11) donesene su na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 15. prosinca 2011. godine.

Članak 2.

Programom je određen opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima.

Članak 3.

Prema članku 22. Zakona, obavljanje djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture financira se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 4.

Za realizaciju Programa planirano je 11.342.000,00 kuna, a u 2011. godini utrošeno je 11.125.589,93 kune.

Članak 5.

Utvrđuje se da je u tijeku 2011. godine izvršen Program kako slijedi:

II. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Klasa: 021-05/12-01/03

Ur.broj: 2170-02-01-12-08

Bakar, 29. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenj  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr