SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 10. Petak, 30. ožujka 2012.
GRAD BAKAR

8.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) - u daljnjem tekstu: Zakon, i čl. 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 30. sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Grada Bakra za 2011. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ«, br. 47/10) - u daljnjem tekstu: Program, donesen je na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 07. prosinca 2010. godine. U skladu sa izmjenama Proračuna Grada Bakra, Prve izmjene Programa (»Službene novine PGŽ«, br. 18/11) donesene su na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra Bakra održanoj 16. lipnja 2011. godine te Druge izmjene Programa (»Službene novine PGŽ«, br. 46/11) na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra Bakra održanoj 15. prosinca 2011. godine.

Članak 2.

Programom je određen opis poslova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procijenjenom vrijednošću investicije.

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- groblja,

financiralo se iz:

- komunalnog doprinosa,

- proračuna jedinice lokalne samouprave,

- naknade za koncesiju,

- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

Članak 4.

Za realizaciju Programa planirano je 10.900.000,00 kuna, a u 2011. godini utrošeno je 8.752.583,69 kuna na sljedeći način:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Klasa: 021-05/12-01/03

Ur. broj: 2170-02-01-12-08

Bakar, 29. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenj  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr