SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 11. Petak, 6. travnja 2012.
OPĆINA DOBRINJ

6.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11 i 130/11), članka 31. i 92 Statuta Općine Dobrinj i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 19. sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine, donosi

IZVJEŠTAJ PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Ovim Izvještajem plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu utvrđuje se izvršenje godišnjeg programa gradnje vodnih građevina na području Općine Dobrinj za 2011. godinu sa izvorima financiranja.

Članak 2.

U 2011. godini na području Općine Dobrinj financirala se gradnja slijedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kako slijedi:

a.) Opskrba pitkom vodom

- kapitalni projekt K101303

Koncepcija razvoja vodoopskrbe 1.900.000,00 1.887.350,00

- kapitalni projekt K101301 Izgradnja
vodovoda 1.800.000,00 1.709.426,07

- vodni doprinos za izgradnju
vodovodne mreže 80.000,00 81.121,38

- izgradnja dijela mjesne vod.mreže u
naselju Kras 930.000,00 928.002,24

- izgr.dijela mjesne vod.mreže u
naselju Gabonjin 590.000,00 398.958,06

- izgr. dijela mjesne vod. mreže u
naselju Soline 110.000,00 109.447,06

- ostala mjesta po potrebi priključenja
novogradnje 90.000,00 191.897,33

b.) Odvodnja i pročišćavanje
otpadnih voda 500.000,00 2 01.855,03

- kapitalni projekt K101302

Izgradnja kanalizacije - Dobrinj 370.000,00 0,00

- projekt kanalizacije općine Dobrinj 130.000,00 201.855,03


UKUPNO 4.200.000,00 3.798.631,10


Godišnji Plan financiran je iz sredstava Proračuna Općine Dobrinj za 2011. godinu od:

- naknada za priključak 680.000,00 704.721,75

- vodni doprinos 75.000,00 74.021,34

- ostali prihodi proračuna 3.095.000,00 3.019.888,01


UKUPNO 4.200.000,00 3.798.631,10


Članak 3.

Ovaj Izvještaj objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-161/01

Ur. broj: 2142-05-05-12-40

Dobrinj, 22. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr