SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 11. Petak, 6. travnja 2012.
OPĆINA DOBRINJ

4.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04 i 178/04) i članka 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 3/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 19. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2012.godine donijelo je

IZVJEŠTAJ PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2011. GODINI

Članak 1.

Ovim programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine za

. javne površine

. nerazvrstane ceste

. groblja

. javnu rasvjetu

Članak 2.

Sredstva ostvarena ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 1004 čine:

PLANIRANO OSTVARENO

1. Prihodi od komunalnog
doprinosa 3.560.000,00 3.551.628,41

2. Naknade za koncesije 240.000,00 212.018,74

3. Ostali prihodi iz proračuna
(višak prihoda) 2.405.500,00 952.285,22


U K U P N O 6.205.500,00 4.715.932,37


Članak 3.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procjenom troškova kroz kapitalne projekte (K) obuhvaća:

UREĐENJE JAVNIH
POVRŠINA K100401 850.000,00 800.212,44

- uređenje javne površine Meline 0,00 0,00

- uređenje javne površine Hlapa 20.000,00 16.498,61

- javna površina Lokvišće Šilo 70.000,00 67.797,60

- uređenje javne površine Žestilac 0,00 0,00

- uređenje javne površine Čižići 49.000,00 44.778,15

PRERASPODJELA - oborinska
kanalizacija 36.000,00 *

- uređenje zelene površine Soline 70.000,00 69.951,33

- građevinski radovi uređenja
javne površine Soline 370.000,00 366.770,27

- izrada ograde javna površina
Soline 55.000,00 55.227,00

- plato Klimno 0,00 0,00

- uređenje obale Šilo 0,00 0,00

- uređenje javne površine Rudine 50.000,00 46.300,28

- uređenje javne površine Sv.Vid -
Gostinjac 50.000,00 46.973,70

- uređenje javne površine Tribulje -
Klanice 0,00 0,00

PRERASPODJELA - oborinska
kanalizacija 50.000,00 85.915,50*

- priključak za elekt.energiju 30.000,00 0,00

UREĐENJE PLAŽA K100402 605.000,00 603.699,17

- uređenja plaže Klimno 200.000,00 198.459,82

- izrada sunčališta Klimno 0,00 0,00

- radovi popločenja obale Soline 85.000,00 84.993,00

- betonski opločnici 80.000,00 80.142,66

- parkovni rubnjaci 70.000,00 70.302.19

- uređenje plaže Čižići 85.000,00 84.808,50

- uređenje plaže Šilo 85.000,00 84.993,00

UREĐENJE GROBLJA K100403 165.000,00 15.990,00

- mrtvačnica Sužan 85.000,00 0,00

- mrtvačnica Polje 0,00 0,00

- ostala groblja 50.000,00 15.990,00

- mrtvačnica Dobrinj 30.000,00 0,00

- projekt proširenja groblja Dobrinj 0,00 0,00

RASVJETNA TIJELA K100404 200.000,00 135.005,55

IZGRADNJA JAVNE
RASVJETE K100405 260.000,00 127.682,94

- izgradnja javne rasvjete 85.000,00 54.293,43

- javna rasvjeta Šilo 35.000,00 14.452,83

- javna rasvjeta Polje 30.000,00 16.457,40

- javna rasvjeta Čižići 50.000,00 23.062,50

- javna rasvjeta Klimno 10.000,00 9.458,70

- javna rasvjeta Sv. Ivan 20.000,00 0,00

- javna rasvjeta Tribulje 30.000,00 9.958,08

ŽUC - SUFIN. ŽUPANIJSKIH
CESTA K100406 600.000,00 497.000,00

GRADNJA CESTA K100407 3.325.500,00 2.536.342,27

- asfaltiranje Soline 180.000,00 175.671,67

- uređenje prilazne ceste Jesenovica
Šilo 0,00 0,00

- uređenje poljskih puteva 85.000,00 60.085,50

- uređenje puta Rasopasno-Maršić 80.000,00 41.426,40

- uređenje puta Čižići -Sužan 85.500,00 85.371,84

- asfaltiranje Kras 290.000,00 281.087,99

- nogostup Soline 0,00 0,00

- asfaltiranje Gabonjin 0,00 0,00

- uređenje puta Sužan - Vlaka 80.000,00 79.930,32

- uređenje puta Gabonjin - Kras 80.000,00 79.763,04

- uređenje puta Kras - Hrbuja 45.000,00 19.926,00

- potporni zid Županje 80.000,00 79.513,10

- asfalt Klimno 0,00 0,00

- asfalt Polje 300.000,00 297.219,71

- sanacija ulica Polje-Stanjin 250.000,00 205.053,30

- asfalt okoliš trgovine i crkve Kras 85.000,00 84.994,65

- asfalt Čižići 164.000,00 123.320,76

PRERASPODJELA - tlakavci
Dobrinj 86.000,00 85.798,48

- asfalt Šilo 380.000,00 377.931,18

- parkiralište Žvankova Šilo 120.000,00 112.505,74

- sanacija potpornog zida Nova cesta
Šilo 0,00 0,00

- asfalt Čirik Kras 60.000,00 59.992,02

- asfalt Nova cesta i Jesenovica Šilo 85.000,00 0,00

- asfalt Čižići - kapelica 250.000,00 0,00

- asfalt Šilo Kostrij 250.000,00 0,00

- asfalt Kras trgovina - križ 280.000,00 278.694,07

- potporni zid Tribulje 10.000,00 8.056,50

OTKUP ZEMLJIŠTA ZA
CESTE K100408 200.000,00 0,00


UKUPNO 6.205.500,00 4.715.932,37


Članak 4.

Ovaj Izvještaj programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-12-38

Dobrinj, 22. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr