SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
OPĆINA SKRAD
3B2 EDGAR HTML from Skrad 714..714

2.

Na temelju članka 207. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 28.c Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 01, 3/06, 16/06, 54/08 i 32/09) Općinski načelnik Općine Skrad dana 20. ožujka 2012. godine, donio je

ODLUKU
o usvajanju prethodne suglasnosti na prijavljeni
cjenik za vodne usluge - javna vodoopskrba poduzeća »Komunalac« d.o.o. Delnice

Članak 1.

Ovom Odlukom usvaja se prethodna suglasnost na prijavljeni cjenik za vodne usluge - javna vodoopskrba poduzeća »Komunalac« d.o.o. Delnice broj 95/12 od 28. veljače 2012. godine i to:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. travnja 2012. godine.

Klasa: 363-01/12-01/9

Ur. broj: 2112/04-12-01-02

Skrad, 20. ožujka 2012.

Općinski načelnik

Damir Grgurić, dipl. ing., v. r.

Odluka o usvajanju prethodne suglasnosti  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr