SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
OPĆINA RAVNA GORA

6.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10 i 124/10) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 15. ožujka 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2011. godinu

I.

Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2011. godinu.

II.

Izvješće klasa: 363-01/12-01/19, urbroj: 2112/07-03-12-1 od 1. ožujka 2012. godine sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/12-01/19

Ur. broj: 2112/07-01-12-3

Ravna Gora, 15. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2011. godinu

I.

A. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA - PRIHODI


R. b. Opis Plan Ostvarenje %


1. Šumski doprinos 595.000,00 595.247,21 100,0


Ukupno prihodi 595.000,00 595.247,21 100,0

II.

B. OSTVARIVANJE PROGRAMA - RASHODI


R. b. Opis Plan Ostvarenje %


1. pojačano održavanje ceste Suhi vrh 98.900,00 0,00 0,0

2. izrada katastarskih izmjera i podloga

za uređenje javnih površina u Ravnoj Gori 496.100,00 496.922,14 100,2


Ukupno rashodi 595.000,00 496.922,14 83,5


Klasa: 363-01/12-01/19

Ur. broj: 2112/07-03-12-1

Ravna Gora, 1. ožujka 2011.

Općinski načelnik

Anđelko Florijan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr