SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
OPĆINA KLANA

6.

Temeljem članka 51. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) Općinski načelnik Općine Klana, dana 20. ožujka 2012. godine zaključkom donosi

ISPRAVAK
Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Klana
(»Službene novine PGŽ« broj 34/07)

Članak 1.

U Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 34/07), vrše se sljedeći ispravci:

Knjiga 1: TEKSTUALNI DIO

I. Obrazloženje:

poglavlje 3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA, 3.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora, 3.4.1. Uvjeti korištenja prostora:

- u podtočki 3.4.1.2. Uvjeti korištenja površina izvan građevinskih područja, ispod naslova Građenje izvan građevinskih područja i podnaslova Građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina, u drugom pasusu teksta, u alineji 2, broj »..1000 metara« zamjenjuje se brojem »..700 metara«.

II. Odredbe za provođenje:

- u točki 2.4. Izgradnja građevina izvan građevinskih područja, podnaslov Građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina, u članku 79. stavak 3, alineji 2, broj »..1000 metara« zamjenjuje se brojem »..700 metara«

Knjiga 2.: GRAFIČKI DIO

Kartografski prikazi plana:

- u kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, Površine za razvoj i uređenje prostora, Cestovni promet, uz oznaku E-građevina za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina ucrtava se poligon eksploatacijskog polja tehničkog kamena Tresni breg s pristupnom cestom.

Članak 2.

Ovaj Ispravak Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Klana stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/12-01/08

Ur. broj: 2170-06-12-01-02

Klana, 20. ožujka 2012.

Općinski načelnik

Matija Laginja, dipl. ing. šum., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr