SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
GRAD KRALJEVICA

6.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07) i članka 49. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradonačelnik Grada Kraljevice dana 20. ožujka 2012. donio je

ODLUKU
o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite
na području Grada Kraljevice

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Postrojba civilne zaštite na području Grada Kraljevice (u nastavku teksta Postrojba).

Postrojba se osniva za pružanje potpore u provedbi mjera zaštite i spašavanja, kao i za provedbu mjera civilne zaštite.

Članak 2.

Postrojba se ustrojava kao postrojba civilne zaštite opće namjene, a čini ju jedan tim koji u svom sastavu ima tri skupine. Postrojba broji ukupno 33 pripadnika.

Evidenciju pripadnika Postrojbe vodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka i Jedinstveni upravni odjel Grada Kraljevice.

Članak 3.

Popunu i raspoređivanje Postrojbe obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka u suradnji s Upravom za obranu Rijeka.

Postrojba se mobilizira u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada Kraljevice.

Mobilizaciju postrojbe obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, a prema nalogu Gradonačelnika Grada Kraljevice.

Članak 4.

Sredstva za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje Postrojbe osiguravaju se u Proračunu Grada Kraljevice.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/12-01/1

Ur.broj: 2170/08-01-12-01

Kraljevica, 20. ožujka 2012.

Gradonačelnik
Josip Turina, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr