SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
GRAD KRALJEVICA

5.

Na temelju članka 29. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 49. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradonačelnik Grada Kraljevice dana 20. ožujka 2012. godine donio je

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu
i spašavanje na području Grada Kraljevice

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju pravne i fizičke osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Grada Kraljevice s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke određuju se kako slijedi:

1.Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevica

2.Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

3.Dom zdravlja Rijeka - ambulanta opće medicine Kraljevica

4.Hrvatska gorska služba spašavanja Rijeka

5.Gradsko društvo Crvenog križa Kraljevica

6.Veterinarska stanica Crikvenica

7.Kraljevičkinja d.o.o. Kraljevica

8.Brodogradilište Kraljevica d.d. Kraljevica

9.TTS d.o.o. Rijeka

10.Energo d.o.o. Rijeka

11.Građevinsko poduzeće »Slađo« d.o.o. Bakarac

12.Građevinski obrt »BM gradnja« Šmrika

13.Pekara »Perec« Kraljevica

14.Pekara »Demo« Kraljevica

15.Dalmont - turizam d.o.o. Kraljevica

16.KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

17.Dezinsekcija d.o.o. Rijeka

18.IND-EKO d.o.o. Rijeka

19.Rijekatank d.o.o. Rijeka

20.Jadranski pomorski servis d.d. Rijeka

21.Lovačko društvo »Srndać« Hreljin

22.RSK »Jastog« Kraljevica

23.RSK »Škarpina« Kraljevica

24.KPA »Adria« Kraljevica

Članak 3.

Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke dostavljaju se izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Kraljevice.

Pravne osobe iz članka 2. točke 1. do 6. ove Odluke, obavljaju poslove zaštite i spašavanja kao redovnu djelatnost i djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Grada Kraljevice.

Pravne osobe iz članka 2. točke 7. do 23. ove Odluke, izrađuju svoje operativne planove u kojima se utvrđuju postupci i način realizacije operativnih zadaća.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-03/12-01/3

Ur.broj: 2170/08-01-12-1

Kraljevica, 20. ožujka 2012.

Gradonačelnik

Josip Turina, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr