SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
GRAD BAKAR

7.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 147/04, 9/07, 38/09 i 127/10), članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07) i članka 53. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09) na sjednici održanoj 21. ožujka 2012. godine, gradonačelnik Grada Bakra donosi

ODLUKU
o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Grada Bakra

Članak 1.

Osniva se Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Bakra (u nastavku teksta: Postrojba).

Postrojba se osniva za pružanje potpore u provedbi mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja, a koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem kao i za provedbu mjera civilne zaštite.

Članak 2.

Postrojba se osniva kao postrojba civilne zaštite opće namjene, a čini ju jedan tim u kojem sastavu ima tri skupine. Postrojba broji ukupno 33 pripadnika.

Članak 3.

Popunu i raspoređivanje Postrojbe obavlja Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka u suradnji s Upravom za obranu Rijeka.

Postrojba će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada Bakra.

Mobilizaciju Postrojbe obavlja Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, prema nalogu gradonačelnika Grada Bakra.

Članak 4.

Sredstva za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje postrojbe osiguravaju se u Proračunu Grada Bakra.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/12-01/11

Ur. broj: 2170-02-03-12-7

Bakar, 21. ožujka 2012.

Gradonačelnik
Tomislav Klarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr