SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
GRAD BAKAR

6.

Na temelju članka 29. stavak 1. podstavak 5. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 53. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 37/09), gradonačelnik Grada Bakra na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2012. godinu donosi sljedeću

ODLUKU

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Grada Bakra s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Pravne osobe iz članka 1. Ove Odluke određuju se kako slijedi:

1. GKD »Dobra« d.o.o., Bakar

2. Prijevoz i iskopi Benić Ivica, Krasica 297a

3. »Ceste-Rijeka« d.o.o., Kukuljanovo

4. Luka, d.o.o., Bakar

5. KD »Vodovod i kanalizacija« d.o.o., Rijeka

6. HEP »Elektroprimorje« Rijeka

7. Lučka kapetanija, Rijeka

8. »Brodokomerc-nova« d.o.o., Rijeka

9. »Hotel Jadran« d.o.o, Bakar

10. Veterinarska ambulanta Krasica

11. Veterinarska stanica Rijeka

12. Jadranski pomorski servis d.d., Rijeka

13. »Ind-eko« d.o.o., Rijeka

14. Lovačko društvo »Srndać« Hreljin

15. Lovačko društvo »Tuhobić« Krasica

16. Lovačko društvo »Kamenjarka« Kukuljanovo

17. Planinarsko društvo Bakar

18. Streljački klubu »Kvarner« Kukuljanovo.

Članak 3.

Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke dostavljaju se izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Bakra.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 022-01/12-01/11

Ur. broj: 2170-02-03-12-8

Bakar, 21. ožujka 2012.

Gradonačelnik
Tomislav Klarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr