SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

39.

Na temelju članka 121. stavak 2. , u vezi s člankom 119. stavkom 1. alineja 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10 - ispravak, 90/11, 5/12 i 16/12), članka 28. točka 17. alineja 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 28. sjednici od 22. ožujka 2012. godine donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole Bakar

I.

Miljenka Galinec, predstavnica osnivača u Školskom odboru Osnovne škole Bakar, Bakar razrješava se dužnosti članice Školskog odbora, na vlastiti zahtjev.

II.

Olivera Filipović, imenuje se na dužnost članice Školskog odbora Osnovne škole Bakar, Bakar, kao predstavnica osnivača Primorsko-goranske županije.

III.

Mandat novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članice umjesto koje je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-39

Rijeka, 22. ožujka 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=772&mjesto=00001&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr