SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

37.

Na temelju članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata (»Narodne novine« broj 169/04 i 37/08), članka 2., stavka 1. Odluke o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata (»Službene novine PGŽ« broj 20/05 i 35/07), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 28. sjednici od 22. ožujka 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava
pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

Za članove Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji imenuju se:

1. Anka Nanut, za predsjednicu

2. Mijana Malović Bolf, za članicu

3. Vesna Parčić, za članicu

4. Milica Čubrić Petrović, za članicu

5. Vesna Penić, za članicu

Članak 2.

Mandat članova Povjerenstva izÇ članka 1. ove Odluke traje četiri (4) godine.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke razrješavaju se dužnosti članovi Povjerenstva imenovani Odlukom o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 40/07).

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom imenovanja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-35

Rijeka, 22. ožujka 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=772&mjesto=00001&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr