SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 8. Utorak, 13. ožujka 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI

10.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09-isp.) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 25. sjednici održanoj 8. ožujka 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/05, 36/05, 23/07 i 38/10), (u daljem tekstu: Odluka), u članku 15. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Osnovu za podnošenje zahtjeva za obročnom otplatom komunalnog doprinosa čini obaveza utvrđena pravomoćnim rješenjem o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa«.

Članak 2.

Članak 17.a Odluke mijenja se i sada glasi:

»Odredbe članka 7. stavka 2., članka 8.a i članka 17. ne odnose se na građevine za koje je podnijet zahtjev nadležnom tijelu za izdavanjem rješenja o izvedenom stanju ili potvrde izvedenog stanja, odnosno za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru«

Članak 3

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-09/12-01/3

Ur. broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 8. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=771&mjesto=51250&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr