SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 7. Ponedjeljak, 5. ožujka 2012.
OPĆINA LOVRAN

4.

Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09 - Zakon o vodama, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj dana 23. veljače 2012. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim
cestama na području Općine Lovran

Članak 1.

U Odluci o nerazvrstanim cestama na području Općine Lovran, (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/96, 7/10, 26/10 - ispravak i 35/10 - pročišćeni tekst), u članku 8. uvodni dio stavaka 1. mijenja se i glasi:

»Osiguranje prohodnosti nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, vrši se u skladu s međusobno usklađenim Planovima rada zimskih službi koje donose »Komunalac« i »Stubica« i to najkasnije do 15. listopada za dolazeće zimsko razdoblje, a sadrže naročito:«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Planovi rada zimskih službi iz prethodnog stavka ovog članka moraju biti usklađeni s planovima rada zimskih službi Hrvatskih cesta d.o.o. i Županijske uprave za ceste.«

Članka 2.

U članku 9. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Komunalac« i »Stubica« obavljaju poslove navedene u stavku 2. ovog članka sukladno odluci općinskog vijeća kojom se propisuje obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Lovran.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/12-01/02

Ur. broj: 2156/02-01-12-1

Lovran, 23. veljače 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Đurđica Tancabel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr