SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 30. Petak, 17. rujna 2004.
OPĆINA BAŠKA
33

33.

Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02, i 100/ 04), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 16. rujna 2004. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje
stanja u prostoru Općine Baška

Članak 1.

U Dvogodišnjem programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/03) u točki 2.2. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA, u podtočki 2.2.1. dodaje se novi stavak:

»- Detaljni plan uređenja proširenja Vele plaže u Zaroku«.

Planom će biti obuhvaćen dio Vele plaže od hotela Tamaris do zaključno sa stijenama (korama) u Zaroku.

»- Druga izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone 10 temeljem UPU-a naselja Baška.«

Članak 2.

Izmjena i dopuna Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Baška pohranit će se u pismohrani Općine Baška.

Članak 3.

Ova izmjena i dopuna Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Baška stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/12

Ur. broj: 2142-03-04-6

Baška, 16. rujna 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Marijan Dekanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr