SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 30. Petak, 17. rujna 2004.
GRAD DELNICE
45

39.

Na temelju članka 11. stavka 6. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine« broj 163/03 i 94/04), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 14. rujna 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o popisu trgovačkih društava od posebnog
interesa za Grad Delnice

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju trgovačka društva u kojima Grad Delnice ima udjela, a koja su od posebnog interesa za Grad Delnice.

Članak 2.

Trgovačka društva od posebnog interesa za Grad Delnice su:

- »KOMUNALAC« d.o.o. Delnice, Supilova 171, te

- »RUNOLIST« d.o.o. Delnice, Školska 24.

Članak 3.

U trgovačkim društvima iz prethodnog stavka ovog članka, dužnosnici Grada Delnica funkciju članova nadzornih odbora istih obnašaju bez prava na naknadu, ali imaju pravo na naknadu putnih i drugih troškova.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-01/04-01/03

Ur. broj: 2112-01-04-03

Delnice, 14. rujna 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr