SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 30. Petak, 17. rujna 2004.
GRAD DELNICE
45

38.

Na osnovi članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj dana 14. rujna 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o visini spomeničke rente Grada Delnica

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje spomeničke rente na području Grada Delnica, obveznici plaćanja spomeničke rente i visina spomeničke rente.

Članak 2.

Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak ili poreza na dobit koji obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Fizičke i pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (svako stalno mjesto obavljanja gospodarske djelatnosti) koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, obveznici su spomeničke rente za svaku poslovnu jedinicu.

Članak 3.

Osnovica spomeničke rente je korisna površina poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Članak 4.

Spomenička renta plaća se mjesečno u iznosu od 3,00 kn po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Članak 5.

Obveznici spomeničke rente moraju Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Delnica do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička renta dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnih prostora koji se nalaze u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Članak 6.

Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Delnice, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju spomeničke rente.

Članak 7.

Ako u tijeku kalendarske godine fizička ili pravna osoba počinje ili prestaje obavljati djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, plaća godišnju spomeničku rentu za dio godine u kojoj je obavljala djelatnost.

Članak 8.

Korisnici koncesije i koncesijskih odobrenja na kulturnim dobrima oslobođeni su plaćanja spomeničke rente.

Članak 9.

Svojstvo nepokretnog kulturnog dobra ili područja kulturno-povijesne cjeline, na temelju stručnog vrednovanja, utvrđuje rješenjem Ministarstvo kulture.

Članak 10.

U 2004. god. spomenička se renta plaća za dio godine u kojoj se obavlja djelatnost od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 612-06/04-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-3

Delnice, 14. rujna 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr